Styre og stell

Inderøy Mållag har 60 medlemmar. Mange av oss er godt vaksne. Vi vil gjerne ha fleire medlemmar, og treng særleg deg som er ung. Kanskje vi har noko å tilby deg og?

Har du tankar om drifta av mållaget? Kanskje ein ide? Vil du bli medlem – eller kjenner du nokon som vil engasjere seg? Ta gjerne kontakt med ein av oss i styret:

Leiar:
Jon Grønlid, Solhaugen 6, 7670 Inderøy (jt-groen@online.no)

Nestleiar:
Toralf Bjelkåsen, Bjørklivegen 66, 7670 Inderøy. Tlf. 74 15 45 94

Skrivar:
Kristmar Kjølstad, Sandvollanvegen 363, 7670 Inderøy. Tlf. 74 15 33 23

Kasserar:
Eva Salvesen, Muusøra 5 B, 7670 Inderøy. Tlf. 99 53 57 88

Styremedlem:
Kari Stai, Markavegen 4, 7670 Inderøy. Tlf. 99 01 11 63

Varamedlem:
Karl Fredrik Okkenhaug, Ingaal, 7670 Inderøy