Om Norges Mållag

Inderøy Mållag er medlem av Noregs Mållag – ein demokratisk oppbygd medlemsorganisasjon med om lag 11.000 medlemmar. NM har om lag 200 lokallag, 18 fylkeslag og lag i alle fylka.

Nettsidene til Noregs Mållag (http://www.nm.no) inneheld store mengder historikk, bakgrunn og aktuell informasjon.
KalenderenI kalenderen finn du ei oversikt over kva som skjer framover i regi av Noregs Mållag, Norsk Målungdom og fylkeslaga og lokallaga i målrørsla.

Visste du at det finnst ein nynorsk folkevognklubb? Under valget Peikarar finn du ei liste over andre nynorsksider på nettet.